De huidige historische overblijfselen

Uit het voorgaande blijkt dat veel interessante zaken reeds verdwenen zijn. We hebben bovendien te maken met het feit dat de boerderijen die in de 18e eeuw op Riel stonden van een heel andere kwaliteit waren. Veel huizen waren van takken en leem. De constructie komt in grote lijnen wel overeen met de huidige boerderijen, alleen zijn de wanden nu van steen. Als er iets verdween dan werd er op dezelfde plaats weer een nieuw huis gebouwd, vaak in dezelfde stijl. De meeste huizen op Riel staan dan ook op eeuwenoude huisplaatsen. Echt oude boerderijen zijn er betrekkelijk weinig over, temeer daar Riel tweemaal sterk door branden werd geteisterd. Op 31c maart 1876 brak een brand uit in het huis van de strodekker Jan van Goch. In korte tijd branden vijf huizen af. Het ging om de huizen die aan de zuidzijde van de Rilse dijk liggen. Op een van die huizen lezen we nu nog het jaartal 1876 als datum van herbouw. Op 12 april 1923 werd dezelfde hoek getroffen, waarbij twee boerderijen geheel afbranden en diverse andere werden beschadigd. Een boerderij verscheen niet meer op de oude huisplaats, maar werd op een andere plaats opgebouwd. Dit is de eerste boerderij aan de rechterzijde vanuit Geldrop.

Als we nu vanuit Geldrop het gehucht naderen dan treffen we momenteel de volgende oude huizen aan: links een uiterst gave boerderij, opgebouwd na de brand van 1876, vervolgens een dubbele arbeiderswoning, eveneens grotendeels uit 1876. De volgende boerderij is grotendeels uit 1876; de schuur werd in 1923 vernield en weer opgebouwd. De boerderij met schop en het bakhuis heeft weinig schade gehad van de branden. Qua stijl is hij 18e-eeuws, hoewel hij in werkelijkheid grotendeels van na 1876 is. De schop bevatte aanvankelijk wanden van takken en leem. In de richting van de Rielse heide ligt nog een witte boerderij uit de tweede helft van de 19e eeuw, die aanvankelijk ook van takken en leem was. Vlak achter het eikenbos op Riel ligt een arbeiderswoning uit 1882, verkeerd gedateerd op de momumentenlijst als vroeg 19e eeuws. Dit houdt verband met de traditionele stijl. Aan de verharde weg ligt een boerderij met het jaartal 1876, herinnerend aan de grote brand. Volgens het kadaster werden deze huizen alle in 1877 opgebouwd.

Achteraan op Riel, schuin tegenover het Speelhuis, ligt een fraaie en gave boerderij uit 1865. De schop is de voorgevel van de oudere boerderij. Langs de gracht van het Speelhuis ligt een verbouwde boerderij uit 1881, die zijn karakter gelukkig nog niet verloren heeft. Aan de kop van het gehucht Riel ligt een huis, dat werd gebouwd in opdracht van de vrouwe van Geldrop in 1899 en dat nu, als gvolg van een ingrijpende verbouwing, een storende entree van het gehucht Riel is geworden van de zijde van Tivolie.

Van verre komend ligt het oude oude gehucht Riel geheel in het groen en daartussen liggen de rieten daken net boven de hoge akkers. Helaas is dit beeld hier en daar door niet-landbouwers veranderd. Riel moet zoveel mogelijk een agrarisch karakter blijven houden anders gaat het ten gronde. Dit kan zelfs als er nieuwbouw in de omgeving gaat komen. We mogen van Riel ook geen villapark maken, met een aan villa's aangepaste beplanting, zoals we die bij enkele boerderijen op Riel helaas al aantreffen.

Tekst: Jean Coenen, 1987


De historie van Riel, door Jean Coenen, 1987
Overzicht
De geschiedenis van het gehucht Riel
De belangrijkste gebouwen op Riel
De wegenstructuur rondom Riel
De landerijen rondom Riel
De huidige historische overblijfselen
De buurtschap de Putten
De toekomst van de bestaande bebouwing