De buurtschap de Putten

Vanouds verbonden met het gehucht Riel, treffen we de kleine buurtschap Putten momenteel aan als een groepje boerderijen tegen de huizenzee Eindhoven. De geschiedenis van dit gebied wijkt af van die van de overige gehuchten in Zesgehuchten. De oudste boerderijen werden in de 17e eeuw gesticht door de Eindhovense koopmansfamilie Van Waerden.

Door de eeuwen heen kwam het in handen van notabelen, van Limburge adel en tenslotte van het kasteel van Geldrop. De meeste boerderijen staan op 18e eeuwse huisplaatsen. De huidige boerderijen zijn grotendeels uit het begin van deze eeuw. De oudste boerderij is momenteel in gebruik als schaapskooi. De grote hoek is niet erg oud en de huidige boerderij is sterk veranderd.

De boerderijen op de Putten zijn niet van groot cultuurhistorisch belang, maar de geschiedenis is dermate interessant dat we dit groepje huizen zeker moeten bewaren, omdat zij de laatste ontwikkeling vormen van een rijke geschiedenis. Met name de schappskooi vervult een zeer goede functie aan de rand van de stad.

Tekst: Jean Coenen, 1987


De historie van Riel, door Jean Coenen, 1987
Overzicht
De geschiedenis van het gehucht Riel
De belangrijkste gebouwen op Riel
De wegenstructuur rondom Riel
De landerijen rondom Riel
De huisige historische overblijfselen
De buurtschap de Putten
De toekomst van de bestaande bebouwing