De toekomst van de bestaaande bebouwing

De bestaande bebouwing binnen Riel en de Putten is gesitueerd op eeuwenoude huisplaatsen. Zij geeft voor een deel de middeleeuwse vorm aan vann het gehucht Riel. Ook laat de wegenstructuur, ondanks diverse wijzigingen, de opbouw vann het oude gehucht zien. Een groot deel van Riel bestaat uit 19e-eeuwse bebouwing. Het gehucht bezit een nog overwegend agrarisch karakter. Riel is een van de Zesgehuchten en heeft al een lange geschiedenis, niet zozeer met continuiteit, maar eerder met geleidelijke ontwikkeling en tevens verandering. Een abrupte verandering, door de aanleg van snelwegen en de bouw van woonwijken te dicht bij het gehucht, zou een onherstelbare schade aanrichten. Dit zou ook kunnen gebeuren als de bestaande woningen ee stedelijk karakter gaan dragen bij gebruik als villa's met aangepaste beplanting.

We hebben te maken met een eeuwenoude boerenleefgemeenschap en dat beeld moeten we direct krijgen als we Riel betreden. Het eeuwenoude blijkt uit de vele traditioneel gebouwde boerenwoningen. Zij dienen in de toekomst verantwoord gerestaureerd te worden. Tot nu toe is pas een huis goed gerestaureerd ( de arbeiderswoning van 1882); twee boerderijen zijn slecht verbouwd, zelfs zodanig dat zij het aanzien van het gehucht bederven. Ook de beplanting rondom en in Riel moet dit agrarische karakter benadrukken. Ik denk aan houtwallen, beukenhagen en boomgaarden; zeker geen coniferen of planten die in een stadspark thuis horen. De overgang landschap-bebouwing is momenteel erg vloeiend: hoge akkers, akkerwallen met kreupelhout, boomgaarden enb huizen met rieten of strooien daken. Ook dit moet zoveel mogelijk blijven of zelfs aangevuld worden. Een eventuele nieuwe wijk in de omgeving mag evenmin storen en moet eenzelfde geleidelijke overgang kennen van landerijen in beplanting naar steen. Door enkele boeren op Riel te laten werken kan het agrarisch karakter van de omgeving verzekerd worden.

We moeten erg oppassen met elke maatregel, omdat we anders ons erfgoed van eeuwen verminken.

Jean Coenen

Tekst: Jean Coenen, 1987


De historie van Riel, door Jean Coenen, 1987
Overzicht
De geschiedenis van het gehucht Riel
De belangrijkste gebouwen op Riel
De wegenstructuur rondom Riel
De landerijen rondom Riel
De huidige historische overblijfselen
De buurtschap de Putten
De toekomst van de bestaande bebouwing