De wegenstructuur rondom Riel

Het is van belang dat we weten dat een gehucht zich kan ontwikkelen,. Een toestand zoals we die nu aantreffen, kan oud zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn. De ontwikkeling van Riel blijkt wel uit de verschuiving van het gehucht omstreeks 1750. Bovendien laat de 20e eeuw ons zien hoezeer het gehucht kan veranderen.

Ook de wegen waren heel anders. De Rielse dijk is waarschijnlijk een 17e-eeuwse creatie. De oudste wegen naar Riel waren: de weg van het gehucht Hulst, over de Rielse heide, door het ven nabij Riel, in de richting van de H. Geesthoeve. Een weg van de kerk van Geldrop via het voormalige gehucht Papenvoort (een deel van de huidige Smuldersstraat), in de richting van de kapel van Riel. Dit pad is grotendeels verdwenen. Sedert de bouw van een kerk te Zesgehuchten is er een smal paadje in die richting dat momenteel het Kerkepad is en dat tussen de akkers loopt tot aan de gracht van het speelhuis.

Het oude Kapelpad loopt momenteel dood. Vanuit Riel was er een weg naar het Tongelrese gehucht de Poeiers. De toegang tot Riel lag niet bij het huidige driehoekige plein, maar tussen de twee eerste beorderijen van Riel, die vanuit Zesgehuchten aan de linkerzijde liggen. Die weg liep recht naar de hoeve. Momenteel ligt er tussen een boerderij en een schuur, die aan de huidige driehoek liggen, ook een weg. Dit is een vrij oude weg die verder doorliep naar het gehucht de Putten. De boerderij die nu met de smalle zijde aan de driehoek ligt, lag vroeger met de lange gevel aan de weg, terwijl het huidige stukje weg, dat de derde zijde van de driehoek vormt, pas uit deze eeuw dateert.

Dit alles geeft ons een heel ander beeld van het gehucht Riel. De oude kern is dus niet het late driehoekige plein met haar reeds verdwenen brandkuil en bomen, ook niet het huidige driehoekige perceel met de prachtige eiken, maar de omgeving van het oude Speelhuis. Voor de bezoeker is daar niet veel meer van te zien.

Tekst: Jean Coenen, 1987


De historie van Riel, door Jean Coenen, 1987
Overzicht
De geschiedenis van het gehucht Riel
De belangrijkste gebouwen op Riel
De wegenstructuur rondom Riel
De landerijen rondom Riel
De huidige historische overblijfselen
De buurtschap de Putten
De toekomst van de bestaande bebouwing