Archeologisch onderzoek bij de Puttense Dreef

Op zoek naar het oude buurtschap Putten

Door Geert van Elten
(Verschenen in Eindhovens Dagblad, 9 april 2003)

De Puttense Dreef was in de Middeleeuwen een buurtschap op het terrein dat nu tussen de Rielsedijk en de straat het Biesven ligt. Nog even staan er de resten van een maïsveld, en over een jaar zijn er de fundamenten gestort van een dure villabuurt. Maar de komende maanden is het nog het domein van de afdeling archeologie van de gemeente Eindhoven.


Stadsarcheoloog Nico Arts bij de zandrug langs de Puttense Dreef.
(Foto: Ton de Hond)

'Dat er een buurtschap was, weten we van kaarten van het kadaster uit 1830', vertelt stadsarcheoloog Nico Arts, terwijl hij over de akker wandelt. 'De enkele jaren geleden afgebroken boerderij van schaapherder Cor Adriaans was het laatste restant. Voorlopig is het gissen naar de oorsprong van de naam Putten. Het zou een eigennaam kunnen zijn. Wel weten we dat de hoge zandruggen - een erfenis uit de laatste ijstijd van twintigduizend jaar geleden - in trek waren als vestigingsplaats. De rest van het gebied was in regenperiodes te nat.'
Met zijn hand geeft hij de glooiing aan van de huidige akker. 'Het gaat om niet meer dan één meter verhoging, die ook nog deels is veroorzaakt door de jarenlange bemesting.'

Het is een van de 55 plekken die staan vermeld op de archeologische verwachtingskaart die Arts en de zijnen hebben opgesteld aan de hand van historische archieven. Behalve sporen van het buurtschap kunnen ook gegevens van oudere datum onder het maaiveld verborgen liggen. Zo weet de oudheidkundige dat er rond 500 voor Christus al boeren door het gebied zwierven. 'Na één generatie was hun boerderij versleten en het bouwland uitgeput, want aan bemesting deden ze nog niet. Dan trokken ze honderd meter verder om daar opnieuw te beginnen.'

In de eerste fase van het archeologisch onderzoek zal een graafmachine de bovenste laag van de akker schrapen. Daarna komen de schop en het schepje er aan te pas voor het fijne werk. Arts, enthousiast: 'Het kan zelfs millimeterwerk worden, want we willen alle belangrijke informatie vastleggen. Straks is immers alles weg. We zullen vooral kijken naar de kleurverschillen in de grond. Die zijn ontstaan door het rotten van hout en andere materialen. Uit die kleurverschillen kunnen we afleiden waar en hoe er destijds gebouwd werd.'
De gemeentelijke afdeling archeologie heeft voor het professionele veldwerk de stichting Archeoservice ingehuurd. Die heeft haar intrek genomen in twee containers naast de vijver aan het Biesven. Arts verwacht dat er regelmatig nieuwsgierigen zullen aankloppen als de vrijwilligers aan het graven zijn. 'Daarom zullen we ook rondleidingen gaan houden, als er iets te zien valt. De laatste jaren neemt de belangstelling toe. Juist bij mensen die in een nieuwe buurt komen wonen; die hebben toch behoefte aan historie. Kijk maar naar Meerhoven; hoeveel moeite doen ze daar niet om een oude Spitfire voor de wijk te behouden.'