B en W: niet meer ´doorzichten´, wel beheerplan verjonging

Bossingel in Riel voorlopig ongemoeid

(Verschenen in het Eindhovens Dagblad, 13 oktober 2007)

EINDHOVEN - Verdere ingrepen in de bossingel in beschermd dorpsgezicht Riel zijn voorlopig van de baan. De door bewoners gewraakte ´doorzichten´ worden niet verder uitgevoerd. Dat hebben B en W van Eindhoven besloten na overleg met de buurt.

De gemeente heeft nog wel maatregelen voor verjonging in inhammen en buitenste rijen van de bosgordel op het oog. Het is de bedoeling dat die gefaseerd en kleinschalig worden uitgevoerd. Een beheerplan daarvoor moet uiterlijk 1 juli klaar zijn.

De bossingel in Riel blijft voorlopig ongemoeid. Dat hebben B en W besloten na protesten van bewoners.

In februari van dit jaar maakten bewoners bezwaar tegen het maken van ´doorzichten´ vanuit Gijzenrooi en nieuwbouwwijk Putten.

De gemeente wilde ook beplanting verwijderen om een meer gevarieerde begroeiing te laten ontstaan. Bewoners vonden de ingrepen veel te rigoureus en een aantasting van het dorpsgezicht.

De gemeente heeft nog voorgesteld de ´doorzichten´ in een andere richting te projecteren, maar daar ging de buurt niet mee akkoord.

Bezwaarmaker C. de Heus wil met het nieuwe voorstel van B en W nog niet instemmen, zegt hij. De Heus wil dat de gemeente eerst antwoord geeft op het ingediende bezwaarschrift.