Links

De buren van Riel
Belangenvereniging Zesgehuchten (Geldrop)
Bewonersvereniging Gijzenrooi
Bewoners Belangenvereniging Schuttersbosch
Bewonersvereniging Putten
Overheid
Stadsdeelkantoor Stratum
Gemeente Eindhoven
Gemeente Geldrop
Provincie Noord-Brabant
Monumenten
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Onderzoek
Natuur en milieu
Brabants Landschap
Brabantse Milieufederatie (BMF)
Stichting Stadsbomen Eindhoven (SSBE)
Trefpunt Groen Eindhoven (TGE)
KNNV afdeling Eindhoven
Kaarten
Cultuur Historische Waardenkaart, selecteer Eindhoven, Riel
Intern
Toekomstvisie op Riel, 2015 - definitief
Toekomstvisie op Riel, 2015 - concept
Inloopavond verruiming geluidscontour DAF