Bestuur

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Titia Droog (waarnemend)
Secretaris: Yvonne Holtrop
Penningmeester: Dirk-Jan Horrevorts
Commissie Onderhoud: Laurens Vemeijer

Email: info@dorpsgezichtriel.nl