Doelstelling van de vereniging

Artikel 4: De vereniging stelt zich ten doel:

  1. het behartigen van de belangen van de leden en tevens de sociale contacten te verbeteren;
  2. het behouden van een buurt, waarin iedereen aangenaam kan leven en wonen;
  3. de leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en veranderingen in de buurt.