Nieuwsbrief oktober 2003

Bestemmingsplannen

Bij de gemeente is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied in de maak. In dit plan is het gebied Riel 'groen' bestemd. Dat betreft ook de voormalige DAF volkstuin op de hoek Rielsedijk-Puttensedreef. Ook zijn er delen van het bestemmingsplan 'beschermd dorpsgezicht Riel' in opgenomen. Door de buurtvereniging is een verzoek ingediend om dat laatste niet te doen. Op dit moment ligt het bestemmingsplan 'Buitengebied' bij de provincie die een advies uit moet brengen aan de gemeente. Dit advies komt waarschijnlijk dit najaar. Daarna start de gemeente met de formele procedure.

Voormalige DAF-tuin

De oude DAF volkstuin, op de hoek Rielsedijk-Puttensedreef, werd gebruikt als zanddepot en voor de opslag van bouwmaterialen. Nu de bouw van de wijk 'Puttensedreef' is afgerond heeft de buurtvereniging de gemeente verzocht hier een einde aan te maken. De gemeente heeft de grondeigenaar opdracht gegeven de boel op te ruimen. De bouwmaterialen zijn inmiddels afgevoerd, maar het zand ligt er nog.

Afsluiten Jan Sluytersweg

De gemeente wil de Jan Sluytersweg bij de Rik Woutersweg afsluiten voor autoverkeer om sluipverkeer tegen te gaan. Hiertegen is bezwaar gemaakt omdat Riel hierdoor slechter bereikbaar wordt. Alle verkeer moet dan via de nieuwe verlengde Jan van Eijkgracht en Rik Woutersweg. Als op deze route iets gebeurt dan raakt Riel afgesloten van Eindhoven. Er is een hoorzitting geweest. Hier werd duidelijk dat er geen sprake is van extra verkeer en de betrokken ambtenaar gaat adviseren om niet af te sluiten.

Komende week wordt in de Rik Woutersweg de laatste plateau-drempel aangelegd. Dit was uitgesteld tot er duidelijkheid was over de Jan Sluytersweg.

Bereikbaarheid Riel

De buurtvereniging maakt zich zorgen over de onoverzichtelijke slinger en het nieuwe kruispunt Jan van Eijkgracht-Rik Woutersweg. Ook is de gemeente voorgesteld een afslag te maken van de Geldropseweg naar de Puttensedreef. Nog geen reactie hierop.

Brakenstraat

Er zijn veel klachten binnengekomen over hoge snelheden op de Brakenstraat. Ook is er extra verkeer richting de nieuwe wijk 'Puttensedreef'. De buurtvereniging heeft de gemeente gevraagd de oude drempels te herstellen. Dit is inmiddels gedaan.

Stadsdeelplan

Het stadsdeelkantoor heeft samen met de buurtorganisaties de zwakke en sterke punten van de buurten in Stratum in kaart gebracht. Riel komt komt in dit rapport nauwlijks aan bod en ook aan de bewoners is niets gevraagd. Over deze gang van zaken is een boze brief gestuurd naar de verantwoordelijke wethouder.

Groenbeheer

Na twee jaar vragen zijn dit voorjaar de bomen langs de Rielsedijk gesnoeid, behalve op het laatste stuk. Dit gebeurt alsnog tijdens de onderhoudsbeurt van dit najaar.

De gemeente heeft een kapvergunning gekregen voor de boom rechts van Rielsedijk 24 omdat de boom ziek is. Hiertegen is bezwaar gemaakt omdat in de vergunning ontbreekt dat er een nieuwe boom moet worden teruggeplant. Het laatste nieuws is dat de boom minder ziek lijkt te zijn en voorlopig nog even een tweede kans krijgt.

Bladkorf

Er komt dit jaar weer een bladkorf. Er mag alleen afgevallen blad in, anders wordt hij weggehaald. De korf komt te staan tegenover Riel 14.