Buurtkrant: ‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’

Iedere twee maanden informatie en nieuws voor iedereen die woont op Riel en Rielsedijk.

Oplage : 50
Jaargang : 1
Jaar : 2007
Nummer : 1
Aanvang : april
Postadres : Rielsedijk 61, 5645 KB Eindhoven
Redactie : Gerrit Nolde.

Digitaal aanleveren van kopie, via e-mail: G.Nolde1@kpnplanet.nl

De buurtkrant is bedoeld voor alle bewoners van Rielsedijk,Riel en een deel van de Geldropseweg.

Hier is het eerste nummer van de buurtkrant. De bedoeling is om de buurt meer en beter te informeren over lopende zaken. Het bestuur van de vereniging ‘Riel, de parel van de zes gehuchten’ krijgt hiermee een instrument om te vertellen waar ze mee bezig is.

Bij het eerste nummer hoort ook uitleg van de redactie hoe er met ingeleverde kopie wordt omgegaan.

Het is uw buurtkrant, dus kunt u er ook zelf in schrijven. Ook kopie van uw kinderen mag. De redactie gaat er van uit, dat ouders hier geen bezwaar tegen hebben. Want de kinderen zijn zo slim eerst hun verhaal aan vader of moeder te laten lezen. De redactie heeft het recht om kopie niet te plaatsen. Alle brieven worden digitaal opgeslagen. Indien de redacteur van mening is dat de kopie niet voor publicatie in aanmerking komt neemt hij contact op met de afzender.

Bij elke ledenvergadering legt de redacteur verantwoording af over de inhoud van de krant. Het bestuur van ‘Riel, de parel van de zes gehuchten’ kan het verschijnen van de krant laten beëindigen.

Aanleveren van pennenvruchten

Wat u schrijft valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Datgene wat geplaatst wordt is uw persoonlijk verhaal. Als er geen afzendergegevens zijn zoals naam en adres kan er niet gepubliceerd worden.

Uw brief mag op gewoon papier worden geschreven. De brief zal dan worden gekopieerd in de buurtkrant. De redactie heeft graag digitaal kopie (graag in ‘word’). Dat mag op cd-rom, usb-drive en tijdelijk zelfs nog op oude 1.44 MB diskette. Het probleem is, hoe krijgt u het ingeleverde materiaal terug? De redacteur gaat vaak wandelen, dus het probleem is niet zo groot. Maar zijn voorkeur gaat uit naar e-mail, bijlagen graag in ‘word’. Van de tekst zal niets worden gecorrigeerd of ingekort. Brieven graag niet groter dan één a vier (normaal briefpapier), anders kan het twee maanden duren voor de tweede bladzij wordt gepubliceerd. Vanwege de kosten voor het maken van de buurtkrant is het aantal pagina’s beperkt.

Zo, na al die droge éénmalige kost, nu wat anders. Wie kijkt er wel eens op onze site http://riel.dse.nl/parel/ ? Moet je natuurlijk wel op het internet kunnen. Nou ik hoor sommige van onze bewoners al zeggen: ‘Daar heb je het weer, www enz. geef mij maar een geschreven krant’. Heerlijk, daarom ben ik met deze krant begonnen. We gaan het wel dubbel doen. We maken gebruik van het internet, maar vergeten de mensen niet die dat medium niet gebruiken! Hebben jullie ook zo’n zin in het voorjaar? Terwijl ik dit schrijf is het 2 maart en de zon schijnt. De kat wil naar buiten, dus van mij mag hij. Ik ben van mening dat er weer eens een keer een gezamenlijke fietstocht georganiseerd mag worden. Dat doe ik dan zelf maar. Wat dachten jullie van zondag 12 augustus om 14.00 uur. Vertrek bij de Nolde’s (Rielsedijk 61). We maken zelf wel een picknick mand of zo, reserveer die dag. We vertellen pas op de dag waar we naar toe gaan. Een verrassing dus. Doe even een briefje in de bus op Rielsedijk 61, dan weten we met hoeveel mensen we gaan fietsen. We gaan in ieder geval. Heb je nog een aanvullende gedachte, aarzel dan niet, laat horen laat horen. Volgens mij kan er nog veel meer worden georganiseerd. Wie ideeën heeft, die gaat zijn gang maar. We hebben een heel grote brievenbus. Als het gebruik van de buurtkrant aanslaat, dan kan het zo maar gebeuren dat de redacteur bij een van de bewoners langs komt voor een vraaggesprek. Als we dat goed vinden en willen natuurlijk. Dan leren we elkaar beter kennen. Alles vrijwillig en met toestemming na het lezen van de tekst voor de publicatie.

Excursies? Bijvoorbeeld naar iemand die met een metaaldetector rond loopt, en dan uitleg vragen. Of we gaan naar een handboogschutters sportvereniging. Een lezing van een kunstenaar. Of zo maar een kennismakingsbijeenkomst bij een buurtbewoner. Een excursie naar een molen. Of naar de nieuwe golfbaan. Zo zijn er nog veel andere leuke samenkomsten met de buurt te bedenken. Alles vrijwillig natuurlijk.

Commentaar redacteur:

Tijdens het opnieuw inrichten van het wegdek van de Rielsedijk, dus na de aanleg van riolering en kabel-TV, werd besloten dat er snelheidsremmende maatregelen genomen moesten worden. De buurt had daar inspraak in. Na jaren kreeg de Rielsedijk als straat de status ‘binnen de bebouwde kom’. Dat was nodig om de 30 km. zone te legaliseren. Na de nieuwbouw op het voormalige terrein van de sportvelden van de ‘oude’ DAF kwamen er nieuwe bewoners bij. De Rick Woutersweg en Jan van Eyckgracht werden ook 30 km. zone. Er zijn in onze buurt en bij de nieuwe wijk mensen die zich houden aan de (samen) afgesproken regels. Rijd je, die 30 km. per uur, dan bekruipt je het gevoel dat je het niet goed doet. Al op de Jan van Eyckgracht rijdt men vaak zo dicht achter je, dat je als je in je spiegel kijkt, je op de gezichten kunt lezen: ‘langzame vent, schiet toch op!’. (In mijn geval dan). Regelmatig probeert er iemand in te halen. Gevaarlijke situaties ontstaan daardoor. Ik ben geen voorstander van extra maatregelen. Het bobbelt al genoeg in Eindhoven. En versmallingen in de weg vind ik ook niet de veiligheid bevorderen zoals op de Sint Bonifatiuslaan. Hoe moet het dan wel? Iedereen die het weet mag het zeggen! Of we houden ons allemaal aan de (zelf aangevraagde) snelheidsbeperkende gebieden, of we gaan lobbyen bij de overheid om dat maar weg te halen. Dan gaat het recht van de sterkste gelden. Ach, het zou ook kunnen dat we het eigenlijk wel goed vinden die 30 km. Maar ja, we zijn nu eenmaal mensen? Toch? En is het nu zo erg als we (iets!) harder rijden? Het valt toch best mee.

Veel mensen willen in een stille niet te drukke straat wonen. Het liefst zo, dat de kinderen op straat kunnen spelen. We wensen vaak dat anderen niet te snel rijden in de straat. Zeker niet op de plaats waar we zelf wonen! Misschien is de oplossing simpel door zelf niet meer te hard te rijden. Als we iemand zien die zich niet aan de regels houdt en als we die weten wie dat is, laten we hem of haar er dan eens op aanspreken! Een betere wereld begint nog altijd in onze buurt!

Ditjes en datjes:

Op Riel zijn speciaal voor het verschil aan te geven van Gijzenrooi naar beschermd Dorpsgezicht houten hekwerken en een afdakje voor publicatie (van?) geplaatst door de gemeente. (nota bene zonder vergunning.)

Er is geld voor oprichten van de kapel! De plaats waar aan gedacht wordt is gemeentegrond, bij voorbeeld bij Riel 7.

Op de Puttensedreef staat een bank. Geen papierbak! De gemeente is op de hoogte gesteld. Misschien komt er nu wel een.

Op het terrein achter Nolde, de voormalige kwekerij, komen in de toekomst huizen.

Ook de buurtvereniging is van mening dat de bosgordel in takt moet blijven.

Misschien komt wethouder Fiers een keer in de buurt!