Buurtkrant: ‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’

Iedere twee maanden informatie en nieuws voor iedereen die woont op Riel en Rielsedijk.

Oplage : 45
Jaargang : 1
Jaar : 2007
Nummer : 2
Aanvang : juni
Postadres : Rielsedijk 61, 5645 KB Eindhoven.
Redactie : Gerrit Nolde.

Digitaal aanleveren van kopie, via e-mail: G.Nolde1@kpnplanet.nl

De buurtkrant is bedoeld voor alle bewoners van Rielsedijk,Riel en een deel van de Geldropseweg.

Commentaar redacteur:

Deze keer wil ik het eens hebben over buurtpreventie:
Is er eigenlijk nog wel zoiets als buurtpreventie in onze buurt? Als blijkt dat er ongeregeldheden in de buurt plaats vinden wil iedereen gepaste maatregelen. Liefst van de politie. Daar is niets mis mee. Maar.........................

  1. Wat doen we zelf?
  2. Hoe gaan we om met ongeregeldheden?
  3. Wie belt (altijd) de politie als er iets wordt gezien dat niet door de beugel kan?
  4. Wat willen we dat onze buurt doet (wij met ons allen samen dus!)
  5. Hoe goed kennen we onze directe buren? Je hoeft het niet altijd eens te zijn met je buren, maar elkaar beter leren kennen bevordert het wederzijdse respect. Een hulpmiddel zou daarbij kunnen zijn om samen met je buren (b.v. een keer per jaar) iets te gaan doen. Je kunt een keer samen gaan eten, uit of thuis net wat jullie samen leuk vinden. Samen een wandeling maken en daarbij picknicken of zo. Wie weet hoeveel je van elkaar kunt leren. Een ding is zeker als je samen iets afspreekt en nakomt, dan heb je meer grip op eventuele indringers.

De algemene ledenvergadering:

De algemene ledenvergadering van 11 april was erg druk bezocht. Er waren weer veel nieuwe gezichten. Zoveel, dat iedereen zich even aan elkaar voor stelde. Prima idee want dan weet je sneller waar een gezicht in de buurt bij hoort. Frank van den Tillaard van de gemeente Eindhoven was ook aanwezig. Hij zorgt namens de gemeente voor contact met de buurtvereniging. Zo is er door de buurtvereniging gevraagd om een gesprek met wethouder Drs. Mary Fiers. Dat gesprek heeft op 24 april plaats gehad, en wel op de locatie Rielsedijk & Riel, in het veld dus. Letterlijk en figuurlijk, want het was een zeldzaam mooie dag.

De buurtvereniging neemt afscheid van een zeer prettige en nauwkeurige secretaris Bauke Teerenstra. Bauke namens de buurt heel hartelijk bedankt voor je inzet! Gelukkig voor de buurt is er een invulling voor deze openstaande post gevonden. Gerard van Gastel en Anja Muskens hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld. Natuurlijk bedanken we ook Henry Adriaans! Hij heeft vorig jaar nog waargenomen omdat er niemand voor Penningmeester beschikbaar was. De nieuwe penningmeester wordt Dirk-Jan Horrevorts.

Wilbert Gooskens kan als voorzitter melden dat het bestuur weer voltallig is. Als aanvulling op het bestuur willen Gerrit Nolde, Titia Droog en Bauke Teerenstra zich voor de buurt inzetten. Achtereenvolgens zullen zij zich bezighouden met de buurtkrant, de kapel en de site. Bauke wil zich ook bezighouden met de vormgeving van de buurt.

De bezoekdag van de wethouder:

Mevrouw Mary Fiers is wethouder van wonen en ruimte (P. v/d A.). In haar portefeuille heeft ze o.a. ‘groen’; ‘water’; ‘onderhoud openbare ruimte, archeologie, monumenten’. Op dinsdag 24 april wordt ze verwelkomd door Titia Droog, Gerard van Gastel en Wilbert Gooskens. Zelf heeft ze mevrouw Anja Freyling en Karel Beljaars meegenomen. Het doel van het bezoek was de contacten met de gemeente en de buurtvereniging te verbeteren. De buurtvereniging had behoefte aan oplossingen vanwege de problemen met de bosgordel. Vandaar dat Karel Beljaars mee was gekomen. Hij gaat over het snoeien van de bosgordel en voorgestelde doorzichten die in de bosgordel zouden moeten komen. De buurtvereniging heeft hierover haar mening gegeven met als resultaat een gesprek op korte termijn voor een definitieve oplossing. Gezamenlijk hebben de gesprekspartners genoten van de mooie omgeving. Het geluk van iedereen die op ‘Riel’ mag wonen werd nog eens onderstreept. Want ‘Riel’ is uniek. De wethouder kreeg te zien hoe het ‘ervenplan’ tot stand was gekomen. De aanplant van beukenhagen en fruitbomen. Er werd verteld dat de meeste buurtbewoners moeite deden hun tuinen en hagen bij te houden. Ook is gesproken over het regime van het bestemmingsplan ‘Beschermd Dorpsgezicht’ bij woningbouw. Bij eventuele (ver)bouw zullen aanvragers voor een vergunning in de toekomst niet meer klem komen te zitten tussen gemeentelijke instanties en bij voorbeeld bij het toetsen aan het bestemmingsplan. Dat is niet de bedoeling, mevrouw Fiers heeft een betere medewerking toegezegd.

Omdat er in de buurt een kapel mag worden gebouwd is daar ook over gesproken. Titia Droog is enthousiast over de nieuwe locatie: ‘De plek voelt goed.’ Ze schrijft over haar ‘kapelleke’ in het hoofdstuk ‘de kapel’

Mevrouw Anja Freyling was er voor de communicatie en zal een stukje in Groot Eindhoven plaatsen. Er was een ontspannen sfeer tijdens het gesprek en de deelnemers hadden een optimistisch beeld voor toekomstige gesprekken en samenwerking met de gemeente.

Bestemmingsplannen:

Bestemmingsplannen die van belang zijn voor de buurt zullen eerder en beter van te voren worden toegelicht door de gemeente. Zeker voor de direct omwonenden.

Bestemmingsplan ‘De putten’:

Het (oude) bouwplan van de ‘Putten’ is destijds in de ledenvergadering behandeld en was voor de buurtvereniging geen bezwaar. Intussen wordt een nieuw aanvullend plan ontwikkeld, dit is mogelijk na de aankoop van het voormalige terrein van Nolde. Als de toekomstige nieuwbouw (mede) op het voormalige terrein van Nolde daar aanleiding voor geeft zal de buurtvereniging zich over die nieuwe plannen buigen.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’

Ook hier heeft de buurtvereniging op gereageerd. Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben gedeeltelijk goedkeuring verleend. De buurtvereniging zal het plan blijven volgen.

De kapel:

Weer een kapel op Riel?

Vroeger heeft er op Riel een kapel gestaan waar nog een wijwatervat van bewaard is gebleven. Toen het bestemmingsplan tot stand kwam werd daar in opgenomen dat een kapel daar heel goed in zou passen. Zo af en toe kwam het weer eens ter sprake, o.a. op de vergaderingen van onze buurtvereniging.

Het idee om gezamenlijk weer een kapel te bouwen en te verzorgen bleek met best wat enthousiasme ontvangen te worden en dat gaf aanleiding er dan maar eens aan te beginnen.

Inmiddels zijn we begonnen die vage plannen wat concreter te maken. Eerst door te praten met buurtgenoten die het hier van oudsher kennen. Door te kijken in allerlei documentatie over de plek van vroeger. Dat was naast nr. 7 en veel groter dan er nu zou passen. Daarna zijn we op kapellentocht in de omgeving van Eindhoven gegaan en hebben daar foto’s gemaakt. In deze tijd, met druk school- en uitgaansfietsverkeer over de Rielsedijk lijkt het ons niet verstandig om een kapel te maken waar je in kunt zitten.

Verder past in ons kleine gehuchtje ook een bescheiden kapelleke.

We hebben er een gevonden die hier goed zou passen en waar ik op de ledenvergadering wat foto’s van heb laten zien. Er is een begroting van de bouwmaterialen en de kosten van een metselaar ingediend bij de gemeente en zij hebben dat bedrag voor dit jaar toegezegd.

Als locatie leek ons het gemeentestukje voor Riel 7 geschikt, niet ver van de oorspronkelijke plek. Er staat al een lantarenpaal, er is wat zicht op en het ligt niet vlakbij de Rielsedijk. Jammer genoeg is er hier niet mogelijk vanwege leidingen en riolering. In overleg met het grondbedrijf van de gemeente en de dienst die over de bomen gaat kwamen we op en mooi plekje in het eerste eikenbos tussen de nummers Riel 2 en 14. Drie bomen vanaf nr. 2 en dan tussen de tweede rij nieuwe boompjes. Hier hoeft dan niet voor gekapt te worden, ’t ligt ver genoeg van de Rielsedijk en er is vanuit meerdere panden wat zicht op.

Deze week gaan we met een architect praten om een tekening te maken, waarbij rekening gehouden wordt met alle voorwaarden uit ons bestemmingsplan, voor het indienen van de vergunning. De gemeente staat heel welwillend tegenover dit plan, dus wellicht gaat het er nu echt van komen. Het is de bedoeling dat we het met allerlei enthousiastelingen uit Riel samen gaan realiseren en daarna natuurlijk feestelijk inwijden.

Titia Droog

Bosgordelnieuws:

De bosgordel snoeipartij is voorlopig van de baan. Er zal nu wel met de buurtvereniging worden overlegd.

Buurtgerichte activiteiten

Beloofd is beloofd: reserveer zondag 12 augustus om 14.00 uur voor een gezamenlijke fietstocht. Vertrek bij de Nolde’s (Rielsedijk 61). We maken zelf wel een picknick mand of zo, reserveer die dag dus. We vertellen pas op de dag zelf waar we naar toe gaan. Doe even een briefje in de bus op Rielsedijk 61 als je mee gaat, dan weten we met hoeveel mensen we gaan fietsen. We gaan in ieder geval fietsen.

Omdat bij de ledenvergadering van 11 april duidelijk is geworden dat er weer behoefte is om samen iets gezelligs te gaan ondernemen, doe ik hierbij een oproep voor ideeën en vrijwilligers.

Ditjes en datjes:

Er is weer kans op een tekenbeet. Heerlijk wonen dicht bij de natuur, maar pas op voor teken. Bekend is dat lang gras en overhangende takken springplanken voor teken zijn. Zorg er voor dat deze teken direct worden verwijderd bij zowel mens als dier. (De ziekte van Lyme)

Het schonen van de buurt is ieder jaar weer een succes. Verslag van Wilbert Gooskens:

22 april : opruimdag Riel

Op 22 april was het heel mooi weer en ook daardoor werd de opruimdag een groot succes. De opkomst van jong en oud, veel kinderen en nieuwe bewoners, was erg hoog. Met elkaar sjouwden we zo’n 4 kuub aan rotsooi bij elkaar. Veel zwerfvuil maar ook bouwafval. Meest bijzondere vondst werd gedaan door Billy Weibel. Hij vond in de bosgordel een partij post. Die is bij de TNT ingeleverd. De rest van het vuil is de volgende morgen door de gemeente weggehaald. Bijgaande foto is van de start bij de schop van Jan van Rooij. De vele kruiwagens waren nog niet genoeg want Cor moest op het laatst nog uitrukken met de aanhanger voor de grote rommel langs de Rielsedijk. Het was een gezellige en nuttige dag, zeker voor herhaling vatbaar. Thea nog bedankt voor de catering!


Bij de Jan van Eyckgracht wordt dit jaar ook de weg heringericht vanaf de Piuslaan tot de nieuwe wijk. (nieuwsblad ‘schone stadskrant mei 2007 gemeente Eindhoven.’)

Misschien komt de buurtkrant ook op onze site: http://www.riel.dse.nl/parel/

Als laatste: Het is belangrijk dat iedereen lid wordt. Veel kost de contributie niet, voor dit jaar € 25,00. Voor volgend jaar is de contributie hetzelfde. Als je nog niet lid bent, dan kan dat door je aan te melden bij Gerard van Gastel, Rielsedijk 22a. Voor de leden vergeet niet om even de contributie via de bank over te maken.

Banknummer 1137 86 352 van de Rabobank ten name van ‘Riel, de parel van de zesgehuchten’

Wilt u uw naam en adres met huisnummer even vermelden? We willen snel weer een buurtfeest!

De buurtvereniging heeft post (een reclamefolder) gekregen van Bobbejaanland ! Bij de folder zijn tien kortingskaarten voor deze attractie die vijf euro waard zijn. Omdat er veel kinderen in de buurt wonen is er misschien belangstelling voor. Ze zijn geldig tot en met 19 augustus 2007. De kaarten liggen bij Wilbert Gooskens, Rielsedijk 23. Het is niet anders: ‘Wie het eerst komt, die maalt het eerst.’ Voor de gelukkigen: ‘ Veel plezier!’

Misschien Handige informatie:

Spoedeisende hulp telefoon 112 Politie; Brandweer; Ziekenauto
Gezondheidszorg telefoon 0900 88 61 Centrale Huisartsenpost (avond / weekeind)
telefoon (040) 243 66 66 Centrale Dienstapotheek (avond / weekeind)
Adres beiden Th. Fliednerstraat 1, Eindhoven
Telefonische hulpdiensten
telefoon: (040) 212 55 66 SOS telefonische hulpdienst
telefoon: 0900 07 67 SOS telefonische hulpdienst (regionaal tarief)
telefoon: 0800 04 32 Kindertelefoon
telefoon: (040) 211 66 25 Slachtofferhulp
Meldingen en klachten
telefoon: 0900 88 44 Politie (voor niet spoedgevallen!)
telefoon: (040) 238 60 00 Gemeentelijke klachtendienst
telefoon: (040) 238 93 33 NRE (bij voorbeeld voor kapotte straatverlichting)

Even voor de eerlijkheid, ik heb deze informatie uit het blad ‘De burg Koerier’.

Hobby’s:

Een mooi initiatief van het activiteitencentrum Burgplan.

We houden er ieder jaar de algemene ledenvergadering, maar wist u dat er iedere vrijdagavond voor de liefhebber prijsrikken is? Dit kaartspel is vrij toegankelijk voor iedereen, ook voor de 55-plussers. Er zijn geen verplichtingen, als je niet kunt komen, dan ben je de volgende keer toch weer welkom. Als je meedoet is de inleg per persoon € 1,50. Er zijn dan drie prijzen te winnen. Aanvang stipt 20.00 uur. Een kwartier van te voren aanmelden, soms kan er op het laatste moment toch nog een tafel van vier geregeld worden. Er zijn drie ronden met 15 beurten en die duren ongeveer een uur. Iedere ronde moet je opnieuw een tafelnummer uit ‘de zak’ halen, zodat je vaak met andere spelers rikt.

Misschien een idee, ergens een Jeu de Boulesbaan maken en gebruiken op de Rielsedijk of Riel?

Heb je een ander of beter idee, laat dat dan weten.

Zo, deze keer heeft de krant vier bladzijden! Tot over twee maanden.